Groot onderhoud en renovatie

Onze onderhoudsaanpak is integraal en gericht op de lange termijn. Bij groot onderhoud en renovatie maken we kosten beheersbaar met meerjarige plannen als startpunt van een nieuwe levenscyclus voor gebouwen en complexen.

Lees verder

Planmatig onderhoud

Een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is de basis voor efficiënt planmatig onderhoud. Met integrale oplossingen voor gebouwen garanderen we een maximale levenscyclus, duurzaamheid, kwaliteit en comfort.

Lees verder

Niet planmatig onderhoud

Schade aan een gebouw, klachten van bewoners of gebruikers, calamiteiten, mutatieonderhoud. Onderhoud is niet altijd te plannen en dat vraagt om een flexibele partner. We hebben een 24/7 servicedienst voor niet planmatig onderhoud.

Lees verder

Restauratie

Kennis, ervaring en vakmanschap om monumenten en cultureel erfgoed te onderhouden en restaureren. Dat hebben we in huis en houden we continu op peil met opleidingen voor onze vaklieden. Daarnaast zijn we steeds op de hoogte van de voortdurend wijzigende context en regelgeving.

Lees verder

Binnenstedelijke nieuwbouw

We zijn de logisch partner voor binnenstedelijke nieuwbouw, we zijn tenslotte thuis in de stad. Niet alleen begrijpen we de logistieke uitdagingen, we organiseren ook (sociale) veiligheid en minimaliseren overlast voor hele buurt.

Lees verder