Dat voeren we uit voor

Groot onderhoud en renovatie, dat doen we voor woningcorporaties, zorginstellingen en Verenigingen van Eigenaren. Zoals voor Portaal in Utrecht met wie we in co-making meerjarige samenwerken. Of zoals met Eigen Haard in Amsterdam, met wie we een serie van renovatieprojecten met funderingsherstel en verduurzaming voorbereiden en uitvoeren.

Duurzaam en TCO

Verduurzamingsmaatregelen (in scenario’s) zijn standaard onderdeel van onze aanbiedingen als het gaat om energie, CO2 en circulariteit.
We hebben in huis veel kennis en ervaring opgebouwd en vertalen theorie naar de dagelijkse bouwpraktijk. Daarbij denken we altijd integraal vanuit de gebruiker, de eigenaar, het gebouw, de omgeving en de toekomst.

We geloven in integrale oplossingen voor gebouwen ‘door’ de tijd (TCO). Dan draait het niet langer alleen om ‘de oplevering’, maar om de start van een (nieuwe) levenscyclus en exploitatieperiode.

Conditie, prestatie en ontwerp

Het gedrag en de prestatie van gebouwen en haar gebruikers in de tijd zijn altijd onze uitgangspunten. Lage investeringen nu kunnen later voor hoge (onderhouds)kosten zorgen. Omgekeerd garanderen hoge investeringen nu niet altijd lage onderhoudskosten op termijn. Onze plannen werken we daarom altijd uit op basis van Total Cost of Ownership (TCO) door investeringen in groot onderhoud nu en in de tijd uit te werken in een meerjaren onderhoudsplanning en begroting (MJOP/B).

Samenwerking en co-making

We zijn VGO-RGS gecertificeerd, beheersen het vak en spreken de taal. Resultaatgericht samenwerken en co-making is voor ons de route naar lagere kosten, kortere doorlooptijden, hogere kwaliteit, betere beheersing van risico’s, hoge klanttevredenheid en een vertrouwde en betrouwbare relatie. En het resulteert in meer betrokkenheid en meer plezier in het werk.

Als proactieve bouwpartner nemen we verantwoordelijkheid voor het succes van ieder project en van iedere samenwerking. We creëren meerwaarde met inspirerend leiderschap, innovatie en met onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers. Het delen van kennis met opdrachtgevers, partners en co-makers is voor ons de gewoonste zaak van de wereld.

Bewoner centraal

We werken veel voor woningcorporaties. Het belang van bewonerstevredenheid begrijpen we als geen ander. Voor bewoners is groot onderhoud ingrijpend. Ook al krijgen ze er betere, duurzame en veiliger woningen voor terug, ze zien vaak op tegen de rompslomp van renovatie.

We staan voor sociale betrokkenheid en de menselijke maat. We betrekken bewoners bij planvorming. Draagvlak creëren we niet door verleiding, maar met een doordacht plan, inlevingsvermogen, persoonlijke benadering, aandacht en service. Van push naar pull is de beweging die we organiseren.

Het resultaat? Bij meer dan 80% van de bewoners waar we groot onderhoud hebben gepleegd is het tevredenheidscijfer een 8 of hoger.

Buurt en sociaal

Het is van belang om ook de wijk (omwonenden) zorgvuldig en tijdig te informeren over werkzaamheden, planning en mogelijke overlast. Denk daarbij ook aan een plattegrond waarop zichtbaar is waar containers, hekken en andere bouwmaterialen komen te staan.

Indien nodig zorgen we op en rondom de bouwplaats zorgen we voor heldere bewegwijzering en borden. In een omgevingsnieuwsbrief informeren we de buurt over voortgang en ook voor omwonenden zijn we altijd bereikbaar.