We doen dat voor

Niet planmatig onderhoud voeren we uit verschillende opdrachtgevers. Woningcorporaties, gemeenten, rijksoverheid, onderwijsinstellingen en verzekeraars. Altijd met focus op efficiency, first time fix en met oog voor de bewoner of gebruiker. We lossen op, analyseren en adviseren. Zo realiseren we steeds minder storingen en steeds meer gebruiksbetrouwbaarheid.

Communicatief en 24/7 bereikbaar

Bij onvoorziene omstandigheden moeten we samen snel kunnen schakelen. Flexibiliteit en servicegerichtheid kenmerken ons, we lossen op en rapporteren. We overleggen met bewoners en gebruikers, stellen gerust en nemen alle zorg uit handen van onze opdrachtgevers. Voor mutatieonderhoud hebben we altijd voldoende capaciteit en binnen no-time brengen we de woning naar het gewenste kwaliteits- en comfortniveau.

Dynamiek en prioriteit

Zodra een melding of aanvraag bij ons binnenkomt lossen we de klus zo goed en snel mogelijk op. Altijd passend bij de urgentie. In ons geautomatiseerde systeem zetten we afspraken, technische informatie en planning. We bewaken voortgang en afwikkeling. Onze vaklieden zijn met hun smartphone steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en status. We delen deze informatie ook met de opdrachtgever, technisch beheerders kunnen online met ons meekijken.

Tegelijk blijven we altijd persoonlijk. We bellen direct met de bewoner, beheerder of gebruiker en sturen een allround vakman naar de locatie om de klus op te nemen en de werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard op een voor de gebruiker passend moment. Dat stemmen we zorgvuldig af. Zo nodig haalt hij ook meteen materialen of onderdelen voor herstel. Onze vakman houdt contact met de gebruiker en overlegt indien nodig met de technisch beheerder. Na gereedmelding door onze vakman, melden we de klus af.

Wonen en zorg

We begeven ons natuurlijk regelmatig in het het privé domein van bewoners (en gebruikers) van de panden waar we niet planmatig onderhoud uitvoeren. Niet zelden zijn dat ook kwetsbare groepen, zoals senioren, mensen in begeleid wonen, zorginstellingen, enzovoort.

Naast kwalitatief onderhoud nemen we ook onze verantwoordelijkheid in de zorg voor mensen en kijken we naar de sociale aspecten. Veilig en comfortabel wonen staat voorop. We zorgen voor minimale overlast en een maximale first time fix. Daarnaast hebben we oog voor privacy en geven we aandacht. We zijn voorkomend en creëren vertrouwen door betrouwbare en eerlijke communicatie.

Bedrijfsonroerendgoed

Niet planmatig onderhoud voeren we ook uit voor kantoren, retail, congresruimtes en horeca, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, de Jaarbeurs Utrecht, Defensie en diverse winkelketens en restaurants.

Of we nu gebeld worden om met spoed een storing in de wapenopslag van Defensie te verhelpen, of midden in de nacht voor het herstellen van een toiletdeur tijdens een housefeest in de Jaarbeurs. We regelen het.

We zijn bedreven in het werken binnen de context van die bedrijvigheid en de diversiteit aan gebouwen en omstandigheden. Het gaat hier niet alleen om techniek en sociaal, maar ook om een bedrijfsvoering die ongestoord moet doorgaan. Daar plannen we flexibel omheen.