Dat doen we voor

Een breed scala aan opdrachtgevers. Voor woningcorporaties en schoolbesturen, voor universiteiten en zakelijke opdrachtgevers. Op basis van meerjarige resultaatgerichte samenwerking zorgen we voor slim geclusterd planmatig onderhoud. Met een gedetailleerde en up to date meerjarige onderhoudsplanning bereiken we lange termijn doelstellingen. Duurzaam en efficiënt, met de bewoners of gebruikers altijd centraal.

Verduurzamen

Planmatig onderhoud is de uitgelezen manier om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Of het nou gaat om maatregelen voor energie, NOM, CO2 of circulariteit, we hebben in huis veel kennis en ervaring opgebouwd en vertalen theorie naar de dagelijkse praktijk.

Conditie en scenario

We ontwerpen plannen en maatregelen op maat. Op maat van het gebouw, de bewoners, de ambitie van de opgave, de gewenste basiskwaliteit én het budget. We werken van grof naar fijn zodat plan, kwaliteit en kosten zich hand in hand ontwikkelen en verfijnen. Elke stap in het proces stemmen we af. Zo voorkomen we verrassingen.

Door te werken met onderhoudsscenario’s kunnen we een palet aan keuzen aanbieden. Het uiteindelijke (investerings-)besluit vindt dan zijn basis in een zorgvuldige opgebouwde en brede overweging.

Samenwerking en co-making

We zijn VGO-RGS gecertificeerd, beheersen het vak en spreken de taal. Resultaatgericht samenwerken en co-making is voor ons de route naar lagere kosten, kortere doorlooptijden, hogere kwaliteit, betere beheersing van risico’s, hoge klanttevredenheid en een vertrouwde en betrouwbare relatie. En het resulteert in meer betrokkenheid en meer plezier in het werk.

Bewoners centraal

We werken veel voor woningcorporaties. Het belang van bewonerstevredenheid begrijpen we als geen ander. Voor bewoners is groot onderhoud ingrijpend. Ook al krijgen ze er betere, duurzame en veiliger woningen voor terug, ze zien vaak op tegen de rompslomp van renovatie.

We staan voor sociale betrokkenheid en de menselijke maat. We betrekken bewoners bij planvorming. Draagvlak creëren we niet door verleiding, maar met een doordacht plan, inlevingsvermogen, persoonlijke benadering, aandacht en service. Van push naar pull is de beweging die we organiseren.

Het resultaat? Bij meer dan 80% van de bewoners waar we groot onderhoud hebben gepleegd is het tevredenheidscijfer een 8 of hoger.

Buurt en sociaal

Het is van belang om ook de wijk (omwonenden) zorgvuldig en tijdig te informeren over werkzaamheden, planning en mogelijke overlast. Denk daarbij ook aan een plattegrond waarop zichtbaar is waar containers, hekken en andere bouwmaterialen komen te staan.

Indien nodig zorgen we op en rondom de bouwplaats zorgen we voor heldere bewegwijzering en borden. In een omgevingsnieuwsbrief informeren we de buurt over voortgang en ook voor omwonenden zijn we altijd bereikbaar.