Dat doen we in opdracht van

Restaureren doen we samen met eigenaren of beheerders van monumentaal erfgoed, zoals bijvoorbeeld de Gemeente Utrecht, Hendrick de Keijser, Stadsherstel en de Gemeente Amsterdam.

Erkend Restauratie Bedrijf

We zijn een ‘Erkend Restauratie Bedrijf'. Ambachtelijk vakmanschap combineren we met moderne technieken om het oude in ere te herstellen en te behouden. We hebben de kennis en ervaring om te adviseren en om uit te voeren, of het nou gaat om restauratie, herbestemming of onderhoud van gebouwd cultureel erfgoed.

Vakmanschap en scholing

Overdragen van kennis, kunde en vakmanschap vinden we belangrijk. Dat doen we met opleidingen voor onze vaklieden, het uitwisselen van praktijkervaringen en door de inzichten van onze andere vakgebieden in te brengen. Bij restauratie van monumenten werken we conform de kwaliteitsrichtlijnen van ERM en ook voor opleidingen maken we gebruik van ERM.

Duurzaam momunentaal

We hebben ruime ervaring met het verduurzamen van monumentale gebouwen. Een bijzondere en belangrijke opgave om ook op dat vlak stappen te maken, met respect voor het monumentale karakter van de objecten. Energieconcepten baseren we op de trias energetica: isoleren, vernieuwbare energiebronnen, zeer zuinige oplossingen.

Moderne techniek en bouwfysica ontmoeten historische gebouwen, materialen en detailleringen. We vernieuwen in een eeuwen oude context, en verenigen de waarde van cultureel erfgoed met waarde(n) voor de toekomst. Daar is VIOS Bouw op zijn plek.

Monumentaal wonen

Wonen in een monumentaal pand, dat gaat over rentmeesterschap. Comfortabel en eigentijds wonen heeft hier een speciale dimensie.De eigenaar of bewoner van een historisch woonhuis (of appartement) gebruikt het tijdelijk - tussen generaties in. Daar maken we zorgvuldig plannen voor die we samen met onze opdrachtgevers uitwerken.

We zijn thuis in de stad, met de ruimtelijke beperkingen én mogelijkheden, we kennen de panden in ‘onze’ steden - de stijlen, de materialen en de gebruikte technieken. We weten om te gaan met logistieke hindernissen in de binnenstad en voor het minimaliseren van de overlast voor omwonenden hebben we oplossingen op maat.

Monumentaal zakelijk

Voor gemeenten, onderwijsinstellingen, maar ook voor eigenaren en gebruikers voeren we restauratie werkzaamheden uit. Vaak als bouwteampartner met toegevoegde specialistische waarde als het gaat om techniek, logistiek, kosten en kwaliteit. Samen bouwen we aan de toekomst.

Vaak realiseren we werkzaamheden terwijl exploitatie of gebruik gewoon door kunnen gaan. Altijd hebben we speciale aandacht voor de gebruiker en de omgeving.