Corporatie Woonzorg Nederland is gespecialiseerd in sociale huisvesting en dienstverlening voor senioren en mensen met een beperking. Samen met 10 partners onderhouden we het bezit in heel Nederland met meer dan gemiddelde zorg voor de kwetsbare groep bewoners. VIOS Bouw verzorgt het gebied ‘Groot Amsterdam’. In totaal zijn dat 32 complexen in en om Amsterdam met in totaal ongeveer 5.000 wooneenheden. 

We stemmen af met bewoners en opdrachtgever, werken pro-actief en op basis van first time fix. Bij mutatieonderhoud doen we de opname en verzorgen de planning. De systemen zijn steeds meer gekoppeld, we werken op basis van prijzenboeken. Voor het planmatig onderhoud werken we integraal op basis van TCO en MJOP. We verzorgen deze werkzaamheden vanuit onze vestiging in Amsterdam.

Samenwerking en looptijd
Overeenkomst voor 5 jaar met optie tot verlengen met 5  jaar.