In de binnenstad van Amsterdam (Tweede Jan Steenstraat in de Pijp) hebben we 8 woningen hoogwaardig gerenoveerd. Ook is funderingsherstel uitgevoerd en zijn de woningen met energetische maatregelen naar label A gebracht.

De 8 woningen in twee panden uit 1886 zijn in eigendom van Woningstichting Rochdale. VIOS Bouw kwam als beste en laagste inschrijver uit de bus en we hebben de woningen volgens ons ingediende plan geoptimaliseerd. We hebben bezuinigingskansen aangedragen en uitgevoerd.

Bij dit multidisciplinaire project midden in de binnenstad van Amsterdam opereerden we als een spin in het web tijdens de gehele voorbereiding en uitvoering. Ondersteuning verhuizing bewoners, toetsing BLVC-plan, communicatie met bewoners en buurt, aanvragen vergunningen, aanvragen en coördinatie NUTS-partijen, maatwerkafspraken met terugkerende huurders..

Als hoofdaannemer coördineerden we alle disciplines. Het werk omvatte: (constructief) sloopwerk, saneren asbest, saneren vervuilde grond, heiwerk, betonwerk nieuwe fundering, stut- en stempelwerk, staalconstructie, herstel metsel- en voegwerk, deelvervangingen en herstel houtrot, balkonconstructie, vervangen alle kozijnen. Daarnaast ging het ook om: optimaliseren binnenwanden, energetische maatregelen, E&W-installatie, ventilatie en verwarming, tegelwerk, stucwerk

Verder waren we verantwoordelijk voor dakbedekking, aftimmerwerk, stoffering en schilderwerk. Het resultaat? 8 hoogwaardig gerenoveerde woningen die klaar zijn voor de toekomst.